De waddendummies verleden tijd

De website www.dewaddenvoordummies.nl gaat na twee jaar vanaf 29-12-20 (weer) verder als https://www. overtwad.nl verwijzend naar de naam van de in 2009 opgerichte stichting Over ‘t Wad (OTW). De afgelopen twee jaar beantwoordde Henk Tameling met een knipoog voor dummies de meest uiteenlopende waddenonderwerpen in korte publicaties. Het komend jaar richten wij ons als stichting met de gelijknamige site meer op de eilandbewoners, hun leven en werk, geschiedenis, cultuur en hun unieke omgeving van de Wadden als onderdeel van het internationale werelderfgoed van de Waddenzee. Dit komt o.a. tot uiting in onze schrijfcursus Eilander portretten die ook in 2021 gegeven wordt.

Het bestuur van de stichting OTW bestaat momenteel, december 2020, uit Gijs van Hesteren (links op de foto), Annemarie Bergfeld en OTW-oprichter Henk Tameling.

  • Doelstellingen van de stichting OTW (sinds 2009)

In de statuten van de stichting staat het volgende over de doelstellingen: Belanghebbenden en belangstellenden een platform bieden voor debat en dialoog over in het Waddengebied relevante onderwerpen als natuur, ecologie, economie, energie, recreatie, toerisme, cultuur, communicatie en openbaar bestuur.

In de statuten worden als hieraan gekoppelde activiteiten genoemd:

a. (doen) verzorgen van publicaties in verschillende media over het Waddengebied, uitgave van kranten, tijdschriften, verzorgen van RTV-uitzendingen, beheren van internetsites, organiseren van bijeenkomsten, congressen,

b. Deelnemen en of participeren in bedrijven.

OTW heeft als intentie informatie te delen, verspreiden en creëren over het Nederlandse Wad als onderdeel van het Unesco Werelderfgoed van de Waddenzee.

De belangrijkste aandachtsgebieden hierbij zijn onderwerpen de cultuur, natuur en de bewoners op de eilanden.

De stichting schenkt aandacht aan de verhalen van mensen die schrijven en/of over hen laten schrijven. Wij staan open voor eenieder die potentieel iets te vertellen en te melden heeft over t Wad. In woord en beeld om van mensen te horen wat ze ervaren in de natuur van de Wadden. Betrokkenheid bij de eilandbewoners is voor de bestuursleden een bijna natuurlijke eigenschap. Zij zijn immers het hoofdonderwerp van onze missie.

  • Doelgroepen en stakeholders

Het bestuur van OTW richt zich op:

  1. bewoners en gebruikers van het Nederlandse Waddengebied oftewel zij die er wonen, werken, leven en hun stichtingen, verenigingen en eilanderorganisaties;
  2. toeristen in en rond het Nederlandse Waddengebied.

Tot de organisatie waar wij raakvlakken mee hebben oftewel stakeholders van onze stichting, rekenen wij:

  • cultuur-historische organisaties in het gebied;
  • mediaorganisaties als NDC en Omrop Fryslan, Waddennieuws, waddenpersbureaus;
  • marketingorganisaties als VVV’s, Visit Wadden, Waddengoud.
Reacties
Alle reacties
Reacties

  1. Ed Kieckens

    TOP!!!!!