Over ons

Het bestuur van de stichting OTW bestaat uit Annemarie Bergfeld, Gijs van Hesteren en Henk Tameling.

Annemarie Bergfeld, journalist en fotograaf uit IJlst.

E abjp@mac.com  W annemariebergfeld.nl Tw @AnneMBergfeld

Freelance journalist/tekstschrijver/eindredacteur, reis- en landschapsfotograaf (zzp) sinds 1996. Focus op:

  • natuur & landschap;
  • reis/wandel/fiets/vaarjournalistiek;
  • cultuurhistorie/erfgoed;
  • persoonlijke portretten/langere interviews.

Langjarige opdrachtgevers zijn o.a:

– Seasons, natuurmagazine Roots, FietsActief, Margriet, Zin;

– dagblad Trouw, Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden;

– Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Arts en Auto, KNRM, St. Promotie Waddenland, Buro Scanbrit, SNP Natuurreizen.

Vóór 1996 gewerkt voor o.a: NBBS Reizen, Leiden; Martinair, Schiphol; vdBJ/Communicatie Groep, Bloemendaal – uitgever in customer media (nu onderdeel van Media Partners Group te Amstelveen).

Boeken:

Friesland – 200 plekken die je echt gezien moet hebben. Uitg. Terra Lannoo

Oogst! (over biologische boeren en hun producten). Uitg. Terra Lannoo

Meer info en portfolio: www.annemariebergfeld.nl

Gijs (links), Annemarie, Henk

Gijs van Hesteren, journalist uit Harlingen.

Bedrijf: Festina Lente Advies, Beeld en Tekst http://www.festinalente.nl email: info@festinalente.nl “Festina Lente: Haast je Langzaam”.

Mijn vormende jaren lagen in de late zestiger en de vroege zeventiger jaren. Geboren in 1954, hoor ik tot de late nakomers van de babyboomgeneratie. Dat was een voordeel, gezien het bevrijdende wereldbeeld van mijn leeftijdgenoten.

Van 2004 tot 2013 droeg ik als ‘innovator’ zorg voor de ‘maatschappelijke innovatieprojecten’ van Kabelnoord, de kleinste grote kabelaar van Nederland. Ik heb me beziggehouden met het bedenken, opzetten en uitvoeren van passende projecten. Communicatie in politiek gevoelige gremia was een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Sinds eind 2013 werk ik als journalist en communicatieadviseur. Dat doe ik meestal via mijn eenmansbedrijf ‘Festina Lente’. Ik heb veel journalistiek en

redactioneel werk verricht voor Flevomedia BV (Harlinger Courant), My Business, Media (Scheepvaartkrant Schuttevaer en ‘Vraag en Aanbod’) en voor Het

Motorrijwiel. Voor Motorsport Organisatie Nederland (MON) en Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) schrijf en fotografeer ik pro deo.

Sinds begin dit jaar werk ik ook weer in mijn oude liefde: de scheepvaart. Als schipper vaar ik beroepsmatig met veerponten, rondvaartboten en historische

zeilschepen.Facebook: www.facebook.com/gijsvanhesteren Linkedin: nl.linkedin.com/in/gijsvanhesteren

Websites: www.gijsvanhesteren.nl   www.festinalente.nl  www.sammotorsport.nl

Henk Tameling, publicist  is als docent en (interim)schoolleider verbonden geweest aan onderwijsinstellingen in Friesland, Groningen en de Randstad. Functie tot aan pensionering augustus 2018: waarnemend rector van het Coornhert Lyceum, Haarlem.  Tameling was directeur van de Waddenvereniging en uitgever van de boot-aan-bootkrant Over ’t wad en Terschelling Magazine. Henk Tameling publiceert tweewekelijks over zijn belevenissen op Vlieland, Terschelling en de andere Waddeneilanden  in de Harlinger Courant.

Als vrijwilliger is hij actief bij

  • de stichting Over ‘t Wad
  • het Westfries Museum ( bestuur Vrienden van het Museum)
  • The time is now foundation (Raad van Advies)
  • Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)