Over ‘t Wad & de toegevoegde waarde

Waarom is OTW noodzakelijk?

Voor het antwoord op de vraag naar de toegevoegde waarde van onze organisatie duiken we even in de rijke geschiedenis van de Wadden. Zo’n 7000 jaar geleden is het gebied fysisch ontstaan. Al ver voor het begin van onze jaartelling was er menselijke bewoning in het Waddengebied. Tot de 8e eeuw na Chr. vindt deze bewoning met name plaats op terpen en wierden. Rond het jaar1000 werd begonnen met de aanleg van dijken. In de eeuwen erna gaan zich geleidelijk steeds meer bewoners vestigen op de drooggevallen zandplaten.

Voor hun inkomsten waren de eilanders in eerste instantie vooral afhankelijk van veeteelt en visserij. Het toerisme ontwikkelt zich na de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren zestig. Internationale erkenning van het natuurgebied door de UNESCO is van recente datum, namelijk 2009. Op de Nederlandse Waddeneilanden wonen momenteel ongeveer 19.000 mensen, verspreid over vijf bewoonde eilanden en tientallen dorpen en buurtschappen.

Het leven op een eiland vertoont allerlei interessante kenmerken die in de cultuur, de economie en het gedrag tot uiting komen. De invloed van de natuur op de mens, het wonen op een relatief geïsoleerde locatie en de relatie van eilanders met de zee laten op allerlei manieren hun sporen na.

Reacties
Alle reacties
Reacties