Terschellingers over de toekomst van de veerboten

Woensdag 17 april kwamen 250 eilanders in Midsland bij elkaar voor een debatavond over de toekomst van de veerboten. Ongeveer een zelfde aantal mensen volgde het debat via een livestream van Terschelling TV.

Gespreksleider Remi Hoeve sprak met Dirk Spoor ( Doeksen), Harry van Barneveld ( klantenpanel Vlieland), Kees Dros (TESO), Henk Grunstra ( Damen Ferries) en Henk Tameling ( schrijver van De slag om de veerboten). De aanwezigen konden digitaal hun mening kenbaar maken. Hieronder de resultaten.

Over de vraag over de meest wenselijke vorn van de veerdienst zijn de eilanders verdeeld: ongeveer de helft wil een veerdienst als OV, ongeveer hetzelfde aantal wil 1 marktpartij zoals heden het geval is.

Op vallend is dat de eilanders van mening zijn dat

  • het rendement van de rederij meer geïnvesteerd moet worden op het eiland zelf,
  • de prijsbepaling van het bootkaartje transparant moet zijn,
  • de kosten voor duurzaamheid verdeeld moeten worden over meerdere partijen
  • zeggenschap over de veerboten geregeld moet worden door de eilanders mede-eigenaar te maken van de veerdienst
  • het ministerie zich actiever moet opstellen naar de eilanders toe

Reacties
Alle reacties
Reacties